Djuren

    Korna är av raserna herreford, charolais och black angus.

  • Fåren är av raserna suffolk och svea.